DONACIJA DOHODNINE

Zakonodaja v Sloveniji omogoča, da do 1 odstotka odmerjene dohodnine, posredujemo v različne namene. Z omenjeno dohodninsko zakonodajo se država odpoveduje delu sredstev iz dohodnin v korist klubov, društev in organizacij, katerih delovanje je nepridobitno. 

Na seznamu upravičencev, ki ga vsako leto določi vlada na predlog Ministrstva za finance, je tudi Drsalni klub Kranj in sicer kot društvo, ki na področju športa deluje v javnem interesu. To pomeni, da lahko vsak davčni zavezanec brez finančnega bremena namesto državnemu proračunu, del odmerjene dohodnine (do 1 %) nameni za delovanje Drsalnega kluba Kranj. 

Del dohodnine, ki bi jo namenili Drsalnemu klubu Kranj, torej ne povečuje vaše davčne obveznosti, niti ne povzroča kakšnih drugih stroškov. Le del davka, ki bi ga sicer prejela država, bo neposredno prejel naš klub, ki bi mu tako zbrana sredstva veliko pomenila. Olimpijski komite Slovenije Združenje športnih Zvez je pripravil posebno akcijo Podari del dohodnine športu. 

Povezava za donacijo našemu klubu je na spletni povezavi https://www.olympic.si/podarim/17960193 

Izpolnitev obrazca vam vzame zelo malo časa, obisk davčnega urada ni potreben, za izpolnitev obrazca ne potrebujete digitalnega potrdila. 

Lahko pa se odločite obrazec izpolniti po klasični poti . Obrazec »Zahteva za namenitev dela dohodnine« je potrebno oddati na spletni strani eDavki ali osebno na davčnem uradu. 

Upravičenec: Drsalni klub Kranj, Koroška c. 30, 4000 Kranj, davčna številka: 17960193. 

 Obrazce je potrebno izpolnjevati vsako leto. 

Ob koncu bi želeli poudariti, kako dragocen je vsak vaš prispevek, še posebej v teh težkih časih, zato se vam za izkazano zaupanje že vnaprej najlepše zahvaljujemo.

Verified by MonsterInsights